EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Dzieci Kapitana Nemo

450.000 zł.
GRANTY NA PROJEKTY O WYBITNYCH POLAKACH
W ramach konkursu można uzyskać dotacje w wysokości 15.000 zł na realizację projektów historycznych mających przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Realizowane projekty muszą być przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 12 do 18 lat (uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych) uczących się w gminach do 100.000 mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 450.000 zł.
Wysokość wsparcia: 15.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 01.09-31.12.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
4. Biblioteki publiczne.
5. Domy kultury.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja projektu historycznego mającego przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy.
Kryteria, które musi (łącznie) spełnić projekt:
– musi być przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych uczących się w gminach do 100.000 mieszkańców;
– jest realizowany w formie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier terenowych, miejskich, planszowych itp.;
– tematyka projektu powinna dotyczyć mało znanych obywateli polskiego pochodzenia, żyjących w XIX i XX w., zasłużonych na rzecz narodu polskiego, których działalność miała, lub mieć mogła, wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy;
– projekt nie powinien dotyczyć postaci powszechnie znanych, przywódców politycznych, bojowników narodowowyzwoleńczych i dowódców wojskowych,
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cel główny: poznanie losów wybitnych Polaków, którzy zasłynęli w Polsce i na świece w XIX i XX w., a o których nadal się nie mówi, bądź wie się niewiele.
Dofinansowanie otrzyma maksymalnie 30 projektów.
Cele szczegółowe:
1. Wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli oraz uświadomienie młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii.
2. Rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na świecie i w kraju, a których życiorysy nie są znane większości Polakom, a zwłaszcza młodzieży.
3. Pogłębienie wiedzy i zachęcenie młodych ludzi do poznania nowych postaci historycznych, mało znanych i rozpoznawalnych.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.
Termin składania wniosków:
10 maja 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o naborze wniosków
Kontakt:  
Konrad Pytlakowski
konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl

Ważne GRANTY NA PROJEKTY O WYBITNYCH POLAKACH
Wysokość wsparcia 15.000 zł, 100%.
Budżet programu 450.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}