EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

#zdalnaszkoła+

Obraz Pexels z Pixabay
180.000.000 zł.
WALKA Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM UCZNIÓW
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii i umożliwia sfinansowanie zakupu nowego sprzętu komputerowego (laptopy, tablety, sprzęt umożliwiający mobilny dostęp do internetu) niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Wnioski o granty mogą składać gminy.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 180.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 35.000 – 165.000 zł (w zależności od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia).
Sugerowana, maksymalna cena sprzętu:
– komputer lub laptop = 3.500 zł,
– tablet = 1.500 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: Rozpoczęcie: wydatki na zakup/dostawę sprzętu poniesione po 16.03.2020 zostaną zrefundowane.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy.
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Zakup sprzętu komputerowego (przede wszystkim laptopy i tablety).
2. Zakup sprzętu umożliwiającego mobilny dostęp do internetu.
3. Zakup oprogramowania.
4. Ubezpieczenie sprzętu.
5. Inne uzasadnione wydatki (np. akcesoria komputerowe).
Wszystkie ponoszone wydatki muszą być niezbędne do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.
Parametry sprzętu nie zostały określone.
Warunkiem jest to, aby zakupiony sprzęt był przeznaczony dla uczniów z rodzin ubogich mających minimum troje dzieci.
Dopuszczalny jest zakup komputerów poleasingowych.
W przypadku zakupu sprzętu używanego, należy złożyć oświadczenie, że nabywany sprzęt nie był finansowany ze środków UE w ciągu ostatnich 7 lat.
Rekomendowany jest zakup laptopów i tabletów. Zakup komputerów stacjonarnych jest dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach.
Zakupiony sprzęt ma służyć szkołom także po zakończeniu okresu kwarantanny.
Opis:  
Realizatorem projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).
Projekt „Zdalna szkoła” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-20.
Wybór wykonawcy odbywa się w oparciu o regulacje wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień publicznych.
Warunki wnioskowania o dofinansowanie:
1. Wniosek o dofinansowanie składa się poprzez aplikację zamieszczoną na stronie CPPC.
2. Po wstępnej rejestracji, gmina składa wniosek o grant on-line i podpisuje go elektronicznie.
3. Złożony wniosek jest oceniany w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”.
4. Po przyznaniu grantu beneficjent otrzymuje umowę dofinansowania projektu a grant zostaje wypłacony.
5. Rozliczanie projektu odbywa się w uproszczonej formie.
W ciągu 6 miesięcy od otrzymania grantu gmina musi złożyć raport rozliczający poniesione wydatki.
Termin składania wniosków:
30 września 2020
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o naborze wniosków
Informacja o wysokości dofinansowania w ramach programu
Informator na temat programu
Kontakt:  
zdalnaszkola@cppc.gov.pl

Ważne WALKA Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM UCZNIÓW
Wysokość wsparcia 100%, 35.000 - 165.000 zł (w zależności od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia). Sugerowana, maksymalna cena sprzętu: - komputer lub laptop = 3.500 zł, - tablet = 1.500 zł.
Budżet programu 180.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}