KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Pamiętniki pandemii

9.000 zł.
PAMIĘTNIKI PANDEMII
Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie, jak wygląda obecnie ich codzienność – jak wygląda ich dzień, codzienne obowiązki, kontakty z bliskimi i znajomymi, jakie są rozrywki, jak przebiega praca zawodowa. Ważne są również refleksje i przemyślenia dotyczące otaczającego nas świata w tym niezwykłym czasie. Prace konkursowe mogą przesyłać pełnoletnie osoby fizyczne. Osoba zgłaszająca pamiętnik musi być jego jedynym autorem lub autorką.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
NAGRODA RZECZOWA
Budżet programu: 9.000 zł.
Wysokość wsparcia: 500 – 2.500 zł.
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Pełnoletnie osoby fizyczne.
Osoba zgłaszająca pamiętnik musi być jego jedynym autorem lub autorką.
Opis:  
Organizatorami konkursu są: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Realizacja konkursu odbywa się przy udziale redakcji i patronacie medialnym czasopisma “Mały Format”.
Cel konkursu: badanie socjologiczne dotyczące emocji i praktyk towarzyszących pandemii oraz doświadczenia przebywania w domu ze względów bezpieczeństwa.
Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie, jak wygląda obecnie ich codzienność – jak wygląda ich dzień, codzienne obowiązki, kontakty z bliskimi i znajomymi, jakie są rozrywki, jak przebiega praca zawodowa.
Ważne są również refleksje i przemyślenia dotyczące otaczającego nas świata w tym niezwykłym czasie.
Pamiętnik może być wysłany jedynie na ten konkurs i nie może być nigdzie wcześniej opublikowany.
Organizatorzy konkursu chcą na podstawie przesłanych pamiętników przygotować książkę ilustrującą życie naszego społeczeństwa w tym wyjątkowym okresie.
W konkursie są brane pod uwagę wyłącznie prace będące osobistym, oryginalnym  zapisem przeżyć, obejmującym okres minimum 2 tygodni.
Pamiętniki można przesyłać:
– w formie dokumentu tekstowego (.doc, .rtf, .txt, .pdf) lub skanu rękopisu (.jpg lub .pdf) poprzez formularz na stronie internetowej konkursu;
– pocztą tradycyjną na adres: Dział Obsługi Badań Naukowych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa z dopiskiem “Pamiętniki Pandemii” (liczy się data stempla pocztowego).
Nagrody:
– 2 nagrody główne po 2.500 zł,
– 2 wyróżnienia po 500 zł,
– egzemplarze książki ilustrującej życie podczas pandemii zostaną rozlosowane wśród autorów pamiętników.
Ponadto zespół redakcyjny miesięcznika „Mały Format” wybierze i opublikuje, we fragmentach lub w całości, od 6 do 10 przesłanych na konkurs pamiętników.
Autorzy i autorki wybranych prac otrzymają honoraria w wysokości 500 zł.
Prace konkursowe można składać w języku polskim, angielskim, francuskim, białoruskim lub ukraińskim.
Termin przesyłania prac konkursowych:
15 czerwca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://pamietnikipandemii.pl
Kontakt:  
Dział Obsługi Badań Naukowych
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Justyna Kościńska
jkoscinska@is.uw.edu.pl
Małgorzata Łukianow
mlukianow@ifispan.edu.pl

Ważne PAMIĘTNIKI PANDEMII
Wysokość wsparcia 500 – 2.500 zł.
Budżet programu 9.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}