NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, ZDROWIE

Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19

Obraz Gerd Altmann z Pixabay
100.000.000 zł.
WSPARCIE SZPITALI JEDNOIMIENNYCH
W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez:
– szpitale jednoimienne;
– konsorcja szpitali jednoimiennych;
– konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych.
Budżet naboru wynosi 100.000.000 zł.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 100.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy.
Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej 14.03.2020 a najpóźniej 31.07.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Szpitale jednoimienne.
2. Konsorcja szpitali jednoimiennych (maks. 2 podmioty).
3. Konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych (maks. 2 podmioty).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Badania naukowe i prace rozwojowe realizowane przez:
– szpitale jednoimienne;
– konsorcja szpitali jednoimiennych;
– konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Cel główny: wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii.
Cele szczegółowe:
1. Opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych.
2. Opracowanie nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19.
3. Stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych.
Prace w projekcie nie mogą być realizowane przez szpitale jednoimienne oraz jednostki naukowe w ramach działalności gospodarczej.
W projekcie można powierzyć realizację części prac merytorycznych podwykonawcy (maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez dany podmiot).
Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Przyjmuje się ujednoliconą stawkę ryczałtu w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających podwykonawstwa prac merytorycznych).
Termin składania wniosków:
31 maja 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-naboru-wsparcie-szpitali-jednoimiennych-62543
Kontakt:  
W zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, zasada konkurencyjności):
szpitale_jednoimienne-finanse@ncbr.gov.pl
W pozostałych sprawach:
szpitale_jednoimienne@ncbr.gov.pl
T: 515 061 554 oraz 505 758 978

Ważne WSPARCIE SZPITALI JEDNOIMIENNYCH
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 100.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • ZOZ
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}