BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Dostępność – szansą na rozwój

Obraz Photo Mix z Pixabay
27.000.000 zł.
SZKOLENIA I DORADZTWO W OBSZARZE TECHNOLOGII ASYSTUJĄCYCH I KOMPENSACYJNYCH
W ramach naboru przewidziano dofinansowanie działań szkoleniowych i doradczych w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania skierowanych do przedsiębiorców.
Wnioski o granty mogą składać:
1. Przedsiębiorcy.
2. Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego.
3. Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.
4. Reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców.
5. Organizacje pracodawców.
6. Organizacje samorządu gospodarczego.
7. Organizacje związkowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 27.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. 36 miesięcy, do 30 czerwca 2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Przedsiębiorcy.
2. Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego.
3. Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.
4. Reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców.
5. Organizacje pracodawców.
6. Organizacje samorządu gospodarczego.
7. Organizacje związkowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania szkoleniowe i doradcze w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania skierowane do przedsiębiorców.
W ramach naboru zostanie dofinansowanych pięć projektów w pięciu następujących makroregionach:
Makroregion nr 1 – województwo: kujawsko-pomorskie; podlaskie; pomorskie; warmińsko-mazurskie.
Makroregion nr 2 – województwo: lubelskie; mazowieckie.
Makroregion nr 3 – województwo: małopolskie; podkarpackie; świętokrzyskie.
Makroregion nr 4 – województwo: łódzkie; opolskie; śląskie.
Makroregion nr 5 – województwo dolnośląskie; lubuskie; zachodnio-pomorskie; wielkopolskie.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Nabór jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ 6.
Cel: aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.
Termin składania wniosków:
26 maja 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj#dokumenty
Kontakt:  
T: 22 432 85 74 (pn. – pt. w godz. 10:00 – 16:00).

Ważne SZKOLENIA I DORADZTWO W OBSZARZE TECHNOLOGII ASYSTUJĄCYCH I KOMPENSACYJNYCH
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 27.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Izba gospodarcza
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}