NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Erasmus + Sport: Wymiany i mobilność w sporcie

Obraz Hans Braxmeier z Pixabay
1.400.000 euro.
MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA W SPORCIE
Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru mogą przesyłać organizacje publiczne lub prywatne posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej oraz zajmujące się organizacją zajęć w tej dziedzinie.
Program wspiera projekty dotyczące mobilności edukacyjnej pracowników organizacji sportowych, tj.:  trenerów i pozostałego personelu organizacji sportowych (w tym wolontariuszy) związanych ze sportem zawodowym lub amatorskim.
Międzynarodowy wymiar sportu powinien opierać się na współpracy między co najmniej trzema organizacjami mającymi siedzibę w trzech różnych państwach członkowskich UE oraz co najmniej jedną organizacją mającą siedzibę w jednym z następujących regionów: Bałkany Zachodnie, region Partnerstwa Wschodniego, Azja, Ameryka Łacińska lub Afryka.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.400.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 200.000 euro, do 80% kosztów kwalifikowalnych.
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: 1.01.2021 – 31.12.2022, od 6 do 24 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje publiczne lub prywatne posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej oraz zajmujące się organizacją zajęć w tej dziedzinie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące mobilności edukacyjnej pracowników organizacji sportowych, tj.:  trenerów i pozostałego personelu organizacji sportowych (w tym wolontariuszy) związanych ze sportem zawodowym lub amatorskim, np.:
– wymiany trenerów,
– praktyki,
– okresy szkoleń/studiów,
– staże towarzyszące.
Oczekiwane rezultaty obejmują:
– system regularnej wymiany personelu sportowego;
– ustanowienie europejskich sieci trenerów i personelu sportowego.
Międzynarodowy wymiar sportu powinien opierać się na współpracy między co najmniej trzema organizacjami mającymi siedzibę w trzech różnych państwach członkowskich UE (organizacja składająca wniosek oraz dodatkowo dwie inne organizacje mające siedzibę w innych państwach członkowskich UE) oraz co najmniej jedną organizacją mającą siedzibę w jednym z następujących regionów:
– Bałkany Zachodnie,
– region Partnerstwa Wschodniego,
– Azja,
– Ameryka Łacińska,
– Afryka.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Cel główny: zapewnienie pracownikom organizacji sportowych (osobom z otoczenia sportowców) możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a także zdobywania nowych umiejętności poprzez mobilność edukacyjną w obcym kraju (w UE i poza nią).
Cele szczegółowe:
1. Podnoszenie poziomu wiedzy i know-how personelu sportowego.
2. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie mobilności edukacyjnej w sporcie.
W ramach naboru przewiduje się sfinansowanie około 7 projektów.
Termin składania wniosków:
11 czerwca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-eac-s07-2020-wymiany-i-mobilnosc-w-sporcie
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-2020-00086-00-01-pl-tra-00.docx.pdf
Kontakt:  
eac-sport@ec.europa.eu

Ważne MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA W SPORCIE
Wysokość wsparcia maks. 200.000 euro, do 80% kosztów kwalifikowalnych.
Budżet programu 1.400.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}