BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, TRANSPORT

Szybka ścieżka „OZE w transporcie”

Obraz Florian Kurz z Pixabay
200.000.000 zł.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W TRANSPORCIE
W ramach programu można uzyskać dotacje na zadania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej w zakresie tematycznym pn. „Odnawialne źródeł energii w transporcie”.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 200.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 25-100%.
Wkład własny: 0-75%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Przedsiębiorstwa.
2. Konsorcja przedsiębiorstw.
3. Konsorcja naukowo-przemysłowe (składających się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).
Liderem projektu musi być zawsze przedsiębiorstwo.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej w zakresie tematycznym pn. „Odnawialne źródeł energii w transporcie”.
Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Wartość kosztów kwalifikowalnych:
– projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1.000.000 zł do 50.000.000 euro;
– pozostałe projekty – od 2.000.000 PLN do 50.000.000 euro.
Termin składania wniosków:
10 lipca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/4-1-1-1-2020
Kontakt:  
– pytania w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu): konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl ;
– pytania w pozostałych sprawach – na adres: konkurs111-BTR@ncbr.gov.pl oraz pod numery telefonu 512 260 334, 515 061 515, 518 338 512.

Ważne ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W TRANSPORCIE
Wysokość wsparcia 25-100%.
Budżet programu 200.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}