AKTUALNE TEMATY

Rzeczy są dla ludzi – nowy konkurs w programie Dostępność Plus

Poprawa jakości i zapewnienie niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami to cele konkursu „Rzeczy są dla ludzi”. To kolejne działanie na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami organizowane w ramach rządowego programu Dostępność Plus, który jest koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Budżet konkursu to 40 milionów złotych.
– Działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami to jeden z priorytetów rządu. Realizując program Dostępność Plus, odpowiadamy na wiele wyzwań, począwszy od zwiększenia dostępności architektonicznej przez dostępność komunikacyjną, organizacyjną, cyfrową aż po zapewnianie dostępności konkretnych usług. Dostępność nie jest tylko hasłem. To usuwanie kolejnych barier,  konkretne rozwiązania, z których korzystają konkretni ludzie: mieszkańcy miast, nasi współpracownicy, znajomi z uczelni, nasi sąsiedzi i członkowie rodzin – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” to jedno z wielu działań w ramach rządowego programu Dostępność Plus. Jest pierwszym i kompleksowym ujęciem tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach.
W ramach programu są podejmowane i finansowane działania w ośmiu obszarach tematycznych: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Wartość inwestycji na realizację programu w latach 2018-2025 wynosi około 23 miliardy  złotych.
Źródłami finansowania rządowego programu są Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz środki z budżetu państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego i środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nowy konkurs, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest skierowany do jednostek naukowych, firm, konsorcjów przedsiębiorstw lub konsorcjów naukowo-przemysłowych. Będą one mogły zgłaszać nowatorskie projekty odpowiadające na potrzeby zdefiniowane w zakresie tematycznym konkursu obejmującym 23 różne tematy dotyczące technologii, narzędzi i rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami lub seniorów.
Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” został ogłoszony po raz pierwszy. Jednak nie jest to jedyne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W 2019 roku NCBR przeprowadził trzy konkursy finansowane z Funduszy Europejskich: „Szybka Ścieżka” dla projektów realizujących program Dostępność Plus oraz konkursy „Projektowanie uniwersalne” i „Uczelnia dostępna”, w którym nabór do II edycji trwa do 8 czerwca.
Zasady konkursu „Rzeczy są dla ludzi” dają naukowcom i przedsiębiorcom dużą elastyczność w planowaniu przedmiotu i zakresu prac czy miejsca realizacji projektu i doborze partnerów.
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć między innymi:
– narzędzi i rozwiązań ICT, na przykład przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami interfejsów urządzeń codziennego użytku,
– technologii zapewniających pełny dostęp do dóbr kultury w czasie rzeczywistym,
– rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym poruszaniu się w przestrzeni publicznej,
– projektowania i ergonomii mebli, w tym mebli sensorycznych,
– rozwiązań wspierających kształcenie studentów, w tym studentów uczelni artystycznych,
– technologii wspomagających samodzielność funkcjonowania osób starszych, w szczególności w miejscu ich zamieszkania,
– opracowania, między innymi na podstawie zasad projektowania uniwersalnego,
– standardów dostępności dla przestrzeni publicznej, środków transportu oraz usług powszechnych.
Minimalna wartość projektu, czyli kosztów kwalifikowanych, to 200 tysięcy złotych, a maksymalna – 3 miliony złotych. Dofinansowanie można uzyskać zarówno na realizację badań przemysłowych i wymaganych w projekcie prac rozwojowych, jak i na realizację prac przedwdrożeniowych.
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}