AKTUALNE TEMATY

Ministerstwo Klimatu ogłosiło kolejne nabory w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosiło kolejne nabory wniosków. Tym razem na dofinansowanie mogą liczyć projekty, które przyczynią się do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce tj. energii geotermalnej oraz energii wodnej.
Ogłoszono dwa nabory wniosków:
1. „Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną” z dofinansowaniem równym 7.300.000 euro, tj. 31 622 870 zł. Celem naboru jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez wykorzystanie geotermii głębokiej w miejscach, w których, poprzez wykonanie odwiertów badawczo-poszukiwawczych, potwierdzono obecność opłacalnych ekonomicznie źródeł.
2. „Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)”  z dofinansowaniem równym 3 000 000 euro, tj. 12 995 700,00 zł. Realizowane w ramach konkursu projekty powinny przyczyniać się do zwiększenia efektywności produkcji energii w małych elektrowniach wodnych oraz zmniejszenia ich potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko.
W celu pozyskania dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Beneficjenci mogą skorzystać z programu pożyczkowego NFOŚiGW. Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Źródło: Ministerstwo Klimatu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}