AKTUALNE TEMATY

Ponad 300 projektów z dofinansowaniem w ramach tegorocznej edycji ASOS

Aktywizacja społeczna, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, edukacja, a także usługi społeczne – to główne obszary zadań Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W ramach tegorocznej edycji dofinansowanych zostanie ponad 300 projektów na łączną kwotę blisko 38 mln zł.
Celem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, integracja międzypokoleniowa, warsztat, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności – to tylko niektóre z działań, które są realizowane w całej Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu z programu. To 40 mln zł rocznie.
W sumie w latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.
W konkursie w ramach tegorocznej edycji programu ASOS złożono 1795 ofert.
– Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ponownie bardzo dużym zainteresowaniem, złożono o 450 ofert więcej niż w roku ubiegłym. Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania skierowane do seniorów mają szczególne znaczenie dla zwalczania i zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Dofinansowanie w ramach programu ASOS na rok 2020 otrzymały 304 projekty na łączną kwotę 37 957 453,06 zł.
Dofinansowanie do projektów przyznawane jest w ramach czterech priorytetów:
Priorytet I – Edukacja osób starszych – dofinansowanie dla 74 ofert na kwotę 8 801 934,00 zł.
Priorytet II – Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową – rekomendacja do dofinansowania 82 ofert na kwotę 9 071 588,26 zł.
Priorytet III – Partycypacja społeczna osób starszych – rekomendacja dla 73 ofert  na kwotę 9 057 063,82 zł.
Priorytet IV – Usługi społeczne dla osób starszych – dofinansowanie dla 75 ofert, na kwotę 11 026 866,98 zł.
– Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie w konkursie. Gratulujemy organizacjom dofinansowanym i życzymy powodzenia w realizacji inicjatyw wspierających seniorów w całym kraju. Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie w 2020 r., zostaną w najbliższym czasie drogą elektroniczną powiadomieni o dalszych krokach niezbędnych do zawarcia umów – informuje minister Marlena Maląg.
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2020

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}