OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych

404.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE EKSPERTYZ I PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
Celem programu jest wsparcie działań Ministra Środowiska niezbędnych do realizacji polityki ochrony środowiska. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytuty badawcze nadzorowane przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 404.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2025.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytuty badawcze nadzorowane przez ministra właściwego do spraw środowiska.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Opracowania, raporty, ekspertyzy, opinie, prace studialne i naukowo-badawcze służące wspieraniu i wypełnianiu zobowiązań ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Zobowiązania wynikające z ratyfikowanych lub podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska oraz członkostwa w organizacjach międzynarodowych i ich agendach, poprzez finansowanie kosztów działalności podmiotów realizujących te zobowiązania i wskazanych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
3. Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko, poprzez finansowe wsparcie organów administracji publicznej zaangażowanych w postępowania ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz ocen oddziaływania na obszary Natura 2000
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel
: wsparcie działań Ministra Środowiska niezbędnych do realizacji polityki ochrony środowiska.
Termin składania wniosków:
do 29 grudnia 2023 lub do wcześniejszego wyczerpania alokacji środków
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ekspertyzy-i-opracowania
Kontakt:  
Artur Pietrewicz
Koordynator programu
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 90 422
Wydział Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych
T: 22 45 90 369

Ważne DOFINANSOWANIE EKSPERTYZ I PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 404.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}