BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Dotacje na kapitał obrotowy

2.500.000.000 zł.
DOTACJE DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Celem naboru jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Dotację można przeznaczyć m.in. na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.500.000.000 zł, z czego:
1. W ramach PO IR – 2.000.000.000 zł, w tym:
– dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400.000.000 zł,
– dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 1.600.000.000 zł.
2. W ramach PO PW – 500.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maks. 3 miesięcy.
Maks. wartość dofinansowania projektu wynosi 429.827,49 zł, przy zatrudnieniu na poziomie 249 pracowników i zakładanym okresie realizacji projektu przez 3 miesiące.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Średni przedsiębiorca, czyli podmiot który:
– ma siedzibę lub oddział na terenie Polski,
– zatrudnia mniej niż 250 pracowników,
– jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Utrzymanie działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
Dotację można przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Nabór jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dwóch programów operacyjnych:
– Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW),
– Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).
Cel: pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach jednego naboru.
Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:
– lubelskiego,
– podkarpackiego,
– podlaskiego,
– świętokrzyskiego,
– warmińsko-mazurskiego.
Do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:
– dolnośląskiego,
– kujawsko-pomorskiego,
– lubuskiego,
– łódzkiego,
– małopolskiego,
– mazowieckiego,
– opolskiego,
– pomorskiego,
– śląskiego,
– wielkopolskiego,
– zachodniopomorskiego.
Termin składania wniosków:
31 lipca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy
Kontakt:  
Infolinia PARP

Ważne DOTACJE DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Wysokość wsparcia Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maks. 3 miesięcy. Maks. wartość dofinansowania projektu wynosi 429.827,49 zł, przy zatrudnieniu na poziomie 249 pracowników i zakładanym okresie realizacji projektu przez 3 miesiące.
Budżet programu 2.500.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}