AKTUALNE TEMATY

Promuj dostępność z funduszami!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) rusza z nowym naborem wniosków na działania, które pomogą informować, promować i edukować na tematy związane z dostępnością. Do udziału w naborze MFiPR zaprasza partnerów społeczno-gospodarczych, którzy przedstawią pomysły ciekawych warsztatów, konferencji oraz webinariów. Wsparcie jednego projektu wynosi nawet 50.000 złotych brutto. Wnioski można składać do 12 lipca br.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
– partnerzy gospodarczy i społeczni,
– właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
W konkursie nie mogą samodzielnie startować media. Mogą brać udział w naborze ofert wyłącznie na zasadzie współpracy z uprawnionymi podmiotami.
Grant dla pojedynczego projektu może wynieść maksymalnie 50.000 zł brutto. Poza tym można liczyć na bezpłatne udostępnienie broszur, publikacji, roll-upów przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Dofinansowanie można otrzymać na przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-promocyjnym lub edukacyjnym, których tematyka i zakres będą powiązane z tematyką dostępności w kontekście Funduszy Europejskich.
Przedsięwzięcia te mogą przybrać różne formy, np. konferencji, warsztatów, szkoleń, konkursów, branżowych spotkań. Wszystkie one mogą odbywać się również on-line.
Wnioski o dofinansowanie można przesyłać do 12 lipca na adres promocjadostepnosci@mfipr.gov.pl
Więcej informacji na stronie MFiPR.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}