AKTUALNE TEMATY

Konkurs na transport door-to-door i poprawę dostępności budynków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy na usługi indywidualnego transport door-to-door oraz poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioski można składać do 21 sierpnia do godz. 14.00.
Konkurs jest realizowany w ramach rządowego programu Dostępność Plus. Łączny budżet konkursu to 45 milionów złotych. Środki na ten cel pochodzą z funduszy unijnych z programu Wiedza Edukacja Rozwój.
Ideą, wokół której stworzyliśmy program Dostępność Plus, jest samodzielność. Trudno mówić o samodzielności bez możliwości opuszczenia mieszkania. Dzięki nowemu konkursowi na transport door-to-door i poprawę dostępności budynków, wykonywanie codziennych czynności przez osoby ze szczególnymi potrzebami stanie się łatwiejsze – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.
W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego: gminy, związki i porozumienia gmin, powiaty oraz związki i porozumienia powiatów. Jednostki, które spełnią kryteria konkursowe, otrzymają od kilkunastu tysięcy do maksymalnie 2 milionów złotych na organizację transportu dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz niwelowanie barier architektonicznych w budynkach mieszkalnych.
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem generatora wniosków.
Regulamin wraz z załącznikami

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}