AKTUALNE TEMATY

80 mln zł na „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami” w 2020 r.

Asysta przy wizycie w urzędzie, u lekarza, ale także w teatrze, kinie czy wyjściu do znajomych – pomoc w wykonywaniu codziennych czynności osobom, które nie radzą sobie z nimi same, jest niezwykle ważna i potrzebna. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest program „Asystent osobistego osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020”. Skorzystać z niego mogą organizacje pozarządowe. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, a jego budżet to 80 mln zł.
W edycji 2019-2020 program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest dostępny dla samorządów – gmin i powiatów. Teraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia program dedykowany organizacjom pozarządowym (edycja 2020).
Celem programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Na czym polega pomoc asystenta osobistego?
To m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane miejsca – np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, placówki służby zdrowia, sklepy, urzędy, ale też znajomi, rodzina, czy wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe.
– Chodzi o to, by osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogły pełniej uczestniczyć w życiu społecznym, a nie tylko docierać do lekarza czy na rehabilitację. To ludzie tacy sami jak my – chcą spotykać się z innymi, chodzić do kina czy teatru. Cieszę się, że możemy wspierać ich w tych działaniach i codziennych aktywnościach m.in. dzięki programowi „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Dla kogo jest ten program?
Asystent osoby niepełnosprawnej to realna pomoc w czynnościach dnia codziennego, która obejmie  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Minimum 70 proc. uczestników programu powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.
Kto będzie realizował program? Jakie są limity?
Realizatorem programu będą organizacje pozarządowe posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzącym działalność na rzecz tych osób (przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty).
Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Realizator programu może również otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.
– Gorąco zachęcam organizacje pozarządowe do udziału w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020”. W ten sposób chcemy jeszcze bardziej rozpowszechnić usługę asystenta osoby niepełnosprawnej. Wiemy, że w takich organizacjach pracują ludzie pełni pasji, zaangażowania, mający niestandardowe pomysły. A potrzeby osób z niepełnosprawnościami są duże – mówi minister Marlena Maląg.
Jeszcze większe wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Tylko w 2019 r. na rzecz osób niepełnosprawnych rząd przeznaczył 22 mld zł – to najwięcej w historii. Porównując z rokiem 2015, wydatki na działania na rzecz osób niepełnosprawnych wzrosły o ok. 6,6 mld złotych (wówczas było to 15,4 mld zł). W tym roku na ten cel przeznaczono 27,4 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}