AKTUALNE TEMATY

Ministerstwo Klimatu ogłosiło kolejne nabory w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Obraz Henryk Niestrój z Pixabay
Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosiło kolejne nabory wniosków. Ogłoszone to szansa pozyskania środków na rozwój zielonej energii. Tym razem na dofinansowanie mogą liczyć projekty, które przyczynią się do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce tj. energii geotermalnej oraz energii wodnej.
Szczegóły dotyczące ogłoszonych naborów:
Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną” z dofinansowaniem równym 7 300 000 euro, tj. 31 622 870 zł. Celem naboru jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez wykorzystanie geotermii głębokiej w miejscach, w których, poprzez wykonanie odwiertów badawczo-poszukiwawczych, potwierdzono obecność opłacalnych ekonomicznie źródeł.
Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)”  z dofinansowaniem równym 3 000 000 euro, tj. 12 995 700,00 zł. Realizowane w ramach konkursu projekty powinny przyczyniać się do zwiększenia efektywności produkcji energii w małych elektrowniach wodnych oraz zmniejszenia ich potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko.
W celu pozyskania dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Beneficjenci mogą skorzystać z programu pożyczkowego NFOŚiGW. Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Źródło: Ministerstwo Klimatu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}