EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Obraz StockSnap z Pixabay
DOFINANSOWANIE OBOZÓW SPORTOWYCH
Wnioski o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku mogą składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj.:
– związki stowarzyszeń,
– stowarzyszenia,
– fundacje.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: do 1.000 zł na jednego uczestnika obozu (maks. 50 uczestników), maks. 80%.
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: 1.03 – 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj.:
– związki stowarzyszeń,
– stowarzyszenia,
– fundacje.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.
Każdy obóz powinien:
a. mieć charakter sportowy,
b. trwać co najmniej 10 dni,
c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
d. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
e. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Cele:
1. Promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.
2. Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu.
Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.
Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w takich kategoriach jak:
– transport,
– wyżywienie,
– zakwaterowanie,
– ubezpieczenie.
Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania jeśli już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.
Termin składania wniosków:
do 31 października 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje
Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków
Kontakt:  
Hanna Bator – koordynator programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”
hbator@fundacjalotto.pl
Agnieszka Lelińska – starszy specjalista programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”
alelinska@fundacjalotto.pl
T: +48 573 330 011

Ważne DOFINANSOWANIE OBOZÓW SPORTOWYCH
Wysokość wsparcia do 1.000 zł na jednego uczestnika obozu (maks. 50 uczestników), maks. 80%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}