AKTUALNE TEMATY

COVID-19: 7000 euro maksymalnej pomocy dla rolnika

Przedstawiono szczegóły nadzwyczajnego, jednorazowego działania w ramach PROW 2014-2020 wspierającego gospodarstwa rolne dotknięte skutkami COVID-19. Pomoc będzie sumą kwot przysługujących z tytułu poszczególnych sektorów, przy czym maksymalna kwota nie przekroczy 7 000 euro na rolnika.
– Nie wszystkie gospodarstwa poniosły straty w wyniku pandemii koronawirusa. Dlatego pomoc została skierowana przede wszystkim do tych, gospodarstw, które specjalizują się w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w tych segmentach, które uzależnione są od eksportu – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Zwrócił uwagę, że najbardziej dotyczy to producentów bydła mięsnego, drobiu, jagnięciny, a także w pewnym stopniu również roślin ozdobnych.
– Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o zgodę na przesunięcie niewykorzystanych do tej pory środków z PROW 2014-2020 w wysokości 1 mld euro, ale zgodę otrzymaliśmy jedynie na alokację 1 mld złotych, czyli 2 proc. środków PROW – powiedział minister.
Dodał, że przesunięcie środków dotyczyło tych działań, które cieszyły się małym zainteresowaniem rolników. Przy okazji minister poinformował, ze około 70 proc środków z PROW 2014-2020 zostało już zakontraktowanych i nie ma obawy, aby z tego programu nie zmarnowało się nawet jedno euro.
– Nabór wniosków zostanie przeprowadzony na przełomie sierpnia i września 2020 r., po zakończeniu prac legislacyjnych – poinformował podsekretarz stanu Ryszard Kamiński.
Planuje się, że wsparciem zostaną objęci rolnicy następujących sektorów (rodzaje produkcji rolnej):
– bydło mięsne (wołowina),
-krowy mleczne (krowy)
– świnie (prosięta/lochy),
– owce,
– kozy,
– drób rzeźny (kurczęta, gęsi i indyki),
– drób nieśny (produkcja jaj kur mięsnych) oraz
– upraw roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).
 Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji w gospodarstwie:
– co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł;
– co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy –  od 1 000 zł;
– co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500  zł;
– co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł;
– co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy –od  1 000  zł;
– co najmniej 1 000 szt. drobiu (kurczęta, gęsi i indyki rzeźne oraz producenci jaj wylęgowych kur mięsnych) – 2 200 zł;
– co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.
W przypadku większej skali produkcji w gospodarstwie, ww. kwoty wsparcia będą odpowiednio wyższe. Pomoc będzie sumą kwot przysługujących z tytułu poszczególnych sektorów, przy czym maksymalna kwota nie przekroczy 7 000 euro na rolnika.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}