EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Małe projekty „4×3 – prosta sprawa!”

Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay
POLSKO-NIEMIECKIE PROJEKTY MŁODZIEŻOWE
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie małych projektów polsko-niemieckiej współpracy młodzieżowej, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogą otrzymać dotacji według stawek zryczałtowanych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 3.000 zł, do 90%.
Wkład własny: od 10%, min. 333 zł (w wyjątkowych przypadkach można wnieść wkład rzeczowy).
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Małe projekty polsko-niemieckiej współpracy młodzieżowej, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogą otrzymać dotacji według stawek zryczałtowanych, np.:
– koncerty,
– wystawy,
– publikacje dla młodzieży.
W ramach konkursu można uzyskać granty zarówno na inicjatywy podejmowane przez jedną ze stron, jak i równoległe, a także projekty wspólne, obejmujące np. elementy interakcji online.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Projekt musi spełniać następujące warunki:
1. Odnosi się bezpośrednio do wymiany młodzieży.
2. Płyną z niego korzyści dla wymiany młodzieży z Polski i Niemiec.
3. Przynosi organizacji/ szkole wymierne efekty.
4. Popularyzuje ideę wymiany, zarówno poprzez dobór formy, jak i grupy odbiorców.
Dotacji nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:
– ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży;
– z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.
Zakup środków trwałych jest kosztem niekwalifikowalnym.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://pnwm.org/dotacja/inne-dotacje
Kontakt:  
https://pnwm.org/pnwm/zespol
dominika.gaik@pnwm.org , T: 22 518 89 38
malgorzata.schmidt@dpjw.org , T: +49 331 284 79 38

Ważne POLSKO-NIEMIECKIE PROJEKTY MŁODZIEŻOWE
Wysokość wsparcia maks. 3.000 zł, do 90%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}