BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Nowy start

15.000.000 zł.
DOTACJE NA RESTART BIZNESU
Celem programu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Wnioskodawcami mogą być osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej i ponownie ją podjęły w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 15.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro, małe i średnie firmy, które poniosły porażkę biznesową i chcą ponownie zaistnieć na rynku.
Projekt jest zaadresowany do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki prawa handlowego.
Wnioskodawcami mogą być osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej i ponownie ją podjęły w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące reaktywacji biznesu i jego powrotu na rynek.
Opis:  
Organizatorem naboru wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Nabór jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Koszty kwalifikowalne:
– pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości;
– dostosowanie swojej działalności do zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz działań konkurencji;
– warsztaty i szkolenie załogi oraz uzupełnienie braku pracowników.
Wnioski można składać do następujących operatorów programu wybranych przez PARP.
1. „Nowy start – nowe perspektywy”.
Cel projektu: wsparcie w uzyskaniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji do prowadzenia firmy osób, które ponownie uruchomiły własny biznes. Projekt ma zasięg ogólnopolski.
2. „Akademia pozytywnej zmiany”.
Cel projektu: umożliwienie 200 firmom poprawy zdolności adaptacyjnych na rynku. Projekt przewiduje realizację szkoleń mających na celu pomoc w powrocie do prowadzenia biznesu. Projekt ma zasięg ogólnopolski.
3. „Profesjonalny start”.
Cel projektu: wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających drugą przygodę z biznesem w pozyskaniu umiejętności i kompetencji niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Projekt ma zasięg ogólnopolski.
4. „Ster na cel”.
Projekt jest przeznaczony dla przedsiębiorców, których firmy zlokalizowane są w województwach: mazowieckim, lubelskim oraz łódzkim.
Cel projektu: praca z uczestnikami nad odpowiedzią na pytanie o przyczyny biznesowej porażki i niepowodzenia na rynku oraz podniesienie wiedzy uczestników na temat prowadzenia działalności gospodarczej.
Termin składania wniosków:
31 grudnia 2021 („Profesjonalny restart” – projekt ogólnopolski)
30 maja 2022 (“Nowy start-nowe perspektywy” – projekt ogólnopolski)
30 listopada 2022 („Ster na cel” – projekt realizowany w województwach: mazowieckim, lubelskim oraz łódzkim)
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1
Kontakt:  
INFOLINIA:  0 801 332 202 / 22 574 07 07

Ważne DOTACJE NA RESTART BIZNESU
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 15.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}