BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Pożyczki Płynnościowe POIR

NIEOPROCENTOWANE POŻYCZKI DLA FIRM
Mikro-, małe i średnie firmy, niezależnie od branży mogą korzystać z nieoprocentowanych pożyczek płynnościowych będących elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Organizatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku do instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 15.000.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro-, małe i średnie firmy, niezależnie od branży.
Warunki korzystania z pożyczek:- firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
– na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.
Finansowanie odbywa się w formie nieoprocentowanej pożyczki.
Opis:  
Organizatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Pożyczki są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).  Pożyczki płynnościowe są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku do instytucji finansującej, współpracującej z BGK.
Podstawowe warunki:
– okres spłaty pożyczki – do 6 lat,
– oprocentowanie – 0%,
– karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki,
– wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki),
– brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę.
Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15.000.000 zł.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/pozyczki-plynnosciowe/
Informacja o pożyczkach na stronie BGK
Kontakt:  
INFOLINIA: 22 475 8888 , 801 598 888 (pn.-pt. w  godz. 7:30-17:30)
bgk@bgk.pl

Ważne NIEOPROCENTOWANE POŻYCZKI DLA FIRM
Wysokość wsparcia maks. 15.000.000 zł, 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}