POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020

Obraz Anastasia Gepp z Pixabay
1.000.000 zł.
WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Program oferuje dotacje na działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60.000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:
– wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty;
– rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;
– przekazywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 1. Działania programowe: maks. 40.000 zł, 100%.
2. Wsparcie instytucjonalne: maks. 5.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 15.09.2020 – 30.06.2021, maks. 9 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60.000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:
– wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty;
– rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;
– przekazywanie polskich doświadczeń na Wschód.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Program jest realizowany we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.
Wsparcie instytucjonalne jest opcjonalnym elementem wniosku.
Program przewiduje 2 rodzaje wparcia:
1. Działania programowe.
2. Wsparcie instytucjonalne.
Celem wsparcia instytucjonalnego jest  zachowanie przez wnioskodawcę zasobów kadrowych, rzeczowych i organizacyjnych, jakimi dysponował przed wybuchem epidemii COVID-19, bądź też przystosowanie do konieczności działania w zmienionych warunkach. Dofinansowanie może dotyczyć niezbędnych kosztów funkcjonowania wnioskodawcy (w tym między innymi: zakupu sprzętu i infrastruktury IT, szkoleń pracowników z zakresu nowych technologii, działań promocyjno-komunikacyjnych prowadzonych online; w uzasadnionych  przypadkach pokryte mogą być koszty utrzymania siedziby, koszty wynagrodzeń pracowników itp.).
Koszty administrowania projektem nie mogą stanowić więcej niż 15% wnioskowanej dotacji.
Jeden Wnioskodawca może złożyć mak. 1 wniosek.
Termin składania wniosków:
11 sierpnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-2020-nabor-do-11-sierpnia/#more-4034
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13395
Kontakt:  
Ewa Sobiesak
pn. – pt. w godz. 09:00 -16:00
T: +48 601 458411
fundusz@fed.org.pl

Ważne WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Wysokość wsparcia 1. Działania programowe: maks. 40.000 zł, 100%. 2. Wsparcie instytucjonalne: maks. 5.000 zł, 100%.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}