AKTUALNE TEMATY

Daj się oświecić – złóż online wniosek w programie „Mój prąd”

Już ponad 100 tysięcy osób złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd”. Połowa z nich zrobiła to przez internet.
„Mój prąd” to prawdopodobnie największy w Europie program dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). To miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej (np. niewielkiej elektrowni słonecznej).
5 tysięcy zł – nawet na takie dofinansowanie mogą liczyć ci, którzy wezmą udział w programie. Oferowane dofinansowanie – w formie dotacji – pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji.
– Wnioski o dofinansowanie można składać przez internet – wystarczy mieć profil zaufany. Z miesiąca na miesiąc z tej możliwości korzysta coraz więcej osób – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Tylko od początku lipca wnioski online złożyło niemal 6,5 tysiąca osób, a od 21 października – czyli od dnia kiedy uruchomiliśmy tę e-usługę – 52 026 – dodaje szef MC.
W przypadku chęci otrzymania dofinansowania kolejność działania powinna być następująca:
Krok 1: Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną.
Krok 2: Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.
Ważne! Instalacja nie może być przyłączona przed 23 lipca 2019 r.
Krok 3: Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
Krok 4: Złóż przez internet wniosek o dofinansowanie
Aby złożenie wniosku poszło gładko, warto wcześniej przygotować elektroniczne wersje odpowiednich dokumentów:
– kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
– kopię dowodu zapłaty faktury/oświadczenia o dokonanej wpłacie,
– zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
– oświadczenia o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).
Kiedy wszystkie dokumenty są już przygotowane, można przechodzić do działania. E-usługę Skorzystaj z programu „Mój prąd” można znaleźć na portalu www.GOV.pl. Aby trafić do niej najszybciej, warto skorzystać z wyszukiwarki.
Będąc na stronie e-usługi, należy postępować według następujących wskazówek:
1. Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
2. Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
3. Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji.
4. Dołącz wymagane załączniki.
5. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
6. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.
Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail.
WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie można go edytować, ani podmieniać w nim załączników.
W ostatnim czasie do e-usługi zostało dodane jeszcze jedno udogodnienie – możliwość złożenia wniosku przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie www.mojprad.gov.pl. Jego skan należy dołączyć do wniosku elektronicznego.
Udział w programie „Mój prąd” to nie tylko możliwość otrzymania dofinansowania, ale przede wszystkim ważny krok w stronę poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Do tej pory, dzięki programowi, zredukowano emisję dwutlenku węgla o 234 086 400 kg/rok!
Do rozdysponowania nadal jest ponad 740 milionów złotych.
Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie: www.mojprad.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}