KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Moje Archiwum

EDUKACJA HISTORYCZNA
Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie zdjęcia najlepszego eksponatu, pamiątki związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, w szczególności związanych z wojną polsko-bolszewicką 1920 roku.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Pełnoletnie osoby fizyczne.
Opis:  
Organizatorami akcji są: Polskie Radio S.A. oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Cele:
– zachęcenie słuchaczy do przesyłania zdjęć Eksponatów związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, w szczególności związanych z wojną polsko-bolszewicką 1920 roku;
– edukacja historyczna oraz zwiększenie tożsamości narodowej społeczeństwa;
– kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzenie kultury regionu i życia lokalnego.
Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie zdjęcia najlepszego eksponatu, pamiątki związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, w szczególności związanych z wojną polsko-bolszewicką 1920 roku.
Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap: uczestnicy wysyłają zdjęcia Eksponatów za pośrednictwem strony internetowej Akcji oraz wypełniają Formularz zgłoszeniowy.
II etap: spośród przesłanych zdjęć Eksponatów Kapituła w wybranych 3 tygodniach Akcji wyróżnia 3 zdjęcia Eksponatów (łącznie 9 zdjęć).
III etap
: kapituła wyłoni 3 laureatów przyznając odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Nagrody:
1. Dla laureatów II etapu: łącznie 9 smartfonów o wartości 999 zł brutto każdy.
2. Dla laureatów III etapu:
– za I miejsce –laptop o wartości 4.999 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 555 zł,
– za II oraz III miejsce –smartfon o wartości 999 zł brutto.
Termin składania wniosków:
24 sierpnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.polskieradio.pl/447/8794

Ważne EDUKACJA HISTORYCZNA
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}