AKTUALNE TEMATY

Fundacja LOTTO partnerem Programu „Sportowe Wakacje+”

Ministerstwo Sportu rozstrzygnęło nabór w ramach Programu „Sportowe Wakacje+”. Krajowym operatorem została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Zadaniem operatora jest rekrutacja realizatorów obozów sportowych zlokalizowanych na terenie całej Polski.
Pieniądze z Ministerstwa Sportu i Fundacji LOTTO w łącznej wysokości 10 mln zł (5 mln zł MSport i 5 mln zł Fundacja LOTTO) pomogą dzieciom i młodzieży biorącym udział w „Sportowych Wakacjach+” w odzyskaniu kondycji fizycznej po kilku miesiącach przymusowej bezczynności spowodowanej pandemią.
Tak duży udział finansowy Fundacji w przedsięwzięciu możliwy jest dzięki środkom pochodzącym z 10% sprzedaży online produktów LOTTO, które są przeznaczane na walkę z pandemią COVID-19 i jej skutkami.
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej zgłosiła do ministerialnego Programu „Sportowe Wakacje+” własny projekt pod nazwą „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”, który dotyczy organizacji wakacyjnych obozów sportowych. Dzięki wyłonieniu Krajowego operatora resortowego programu, projekt fundacji  stał się częścią dużej wakacyjnej akcji Ministerstwa Sportu.
„Sportowe Wakacje+”
Celem ministerialnego programu „Sportowe Wakacje+” jest promowanie prozdrowotnych wartości sportu z przekazywaniem nowym pokoleniom doświadczeń i pamięci historycznej.
Zostanie on zrealizowany poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także zajęć, turniejów, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce.
Program „Sportowe Wakacje+”  to:
1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
3. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
4. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych:
– na poziomie ogólnopolskim;
– na poziomie lokalnym.
W związku z dużym zainteresowaniem naborem Ministerstwo Sportu zwiększyło środki na realizację wakacyjnego programu do 11 149 668 zł (w tym wspomniane na początku 5 mln zł przyznane na projekt prowadzony przez Fundację LOTTO). Jeśli doliczyć do niego 5 mln zł przekazane przez Totalizator Sportowy za pośrednictwem Fundacji LOTTO, to możemy mówić o łącznej kwocie przekraczającej 16 mln zł!
Wakacyjny projekt Fundacji LOTTO
Wyłonienie beneficjentów projektu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”, realizowanego w ramach „Sportowych Wakacji+” odbędzie się w drodze konkursu. Jest on skierowany do organizacji pozarządowych, które w ramach podstawowej działalności statutowej mają zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej: związków stowarzyszeń, stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych na terenie Polski. Konkurs trwa od 3 lipca do 31 października 2020 r.
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być także przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków. W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku. Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację.
Dodatkowe informacje, regulamin oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie Fundacji LOTTO.

Źródło: Ministerstwo Sportu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}