OBSZARY WIEJSKIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, ROLNICTWO I WIEŚ

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska – finansowanie retencji na wsi

Obraz Mabel Amber z Pixabay
50.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE RETENCJI NA WSI
Program przewiduje możliwość uzyskania dotacji na zadania w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej realizowane na obszarach wiejskich. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 50.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 70%.
Wkład własny: min. 30%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich.
Za obszary wiejskie zgodnie ze Strategią Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej realizowane na obszarach wiejskich.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”) poprzez finansowanie zadań związanych z retencją na wsi.
Termin składania wniosków:
do 17 grudnia 2021 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Robert Markiewicz – Koordynator programu
T: 22 45 90 314
Andrzej Sidorski – Z-ca Koordynatora programu
T: 22 45 90 759

Ważne DOFINANSOWANIE RETENCJI NA WSI
Wysokość wsparcia maks. 70%.
Budżet programu 50.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}