AKTUALNE TEMATY

Zgarnij milion euro na redukcję odpadów

Obraz Shirley Hirst z Pixabay
22 lipca ruszył nabór finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w którym można uzyskać nawet milion euro wsparcia na projekt wzmacniający realizację gospodarki o obiegu zamkniętym.
Obecnie wielu z nas funkcjonuje w modelu: wytwórz, kup, zużyj, wyrzuć, przez co wytwarzamy coraz większą ilość odpadów. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma przedefiniować nasze spojrzenie na nabywanie i wykorzystanie produktów. Obieg zamknięty charakteryzuje się maksymalnym, a zarazem bezpiecznym dla środowiska i człowieka wykorzystaniem każdego dostępnego zasobu, surowca czy materiału. Działania w tym zakresie wspiera nowy konkurs finansowany z Funduszy EOG, którego budżet całkowity to 3 mln euro – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Konkurs, który odbywa się w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego z Funduszy EOG, ma na celu wsparcie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą gospodarką o obiegu zamkniętym.
Nabór ma wzmocnić zrównoważony rozwój gospodarki oraz wesprzeć skuteczne funkcjonowanie społeczeństwa i środowiska w dobie zmian klimatycznych. O wsparcie w szczególności mogą ubiegać się projekty związane ze zrównoważoną produkcją przemysłową oraz konsumpcją i z zakresu biogospodarki.
Minimalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 300 000 euro, a maksymalnie można ubiegać się o wsparcie w wysokości 1 000 000 euro. Wkład własny wnioskodawcy to wartość 15% kosztów kwalifikowalnych.
Nabór rozpoczął się 22 lipca i potrwa do 22 września 2020 r.
Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu, które wdraża konkurs wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}