AKTUALNE TEMATY

Kolejne rozstrzygnięcia w Programie „Sportowa Polska” edycja 2020

Znamy kolejne rozstrzygnięcia w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska, edycja 2020. Na tym etapie dofinansowanych zostanie 29 inwestycji na łączną kwotę 39 513 000 złotych. Środki planowane do przyznania w ramach umów podpisanych w edycji 2020 to ponad 200 milionów złotych.
– Rozwój infrastruktury sportowej to jeden z priorytetów Ministerstwa Sportu. W zakresie sportu powszechnego, w 2020 roku nacisk kładziemy na wspieranie tych inwestycji, które w największym stopniu odpowiadają potrzebom społeczeństwa. Wiemy, że nie ma zdrowego i aktywnego społeczeństwa bez nowoczesnej, ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, zwłaszcza w wymiarze lokalnym. Cieszę się, że dzięki Programowi „Sportowa Polska”, kolejne gminy otrzymają dofinansowanie i będą mogły udostępnić nowe obiekty sportowe swoim mieszkańcom – powiedziała Minister Sportu, Danuta Dmowska-Andrzejuk.
To drugie cząstkowe rozstrzygnięcia w ramach Programu „Sportowa Polska” edycja 2020. W ramach pierwszych pozytywnie zaopiniowano 35 inwestycji na łączną kwotę 70 175 300 złotych.
Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięć można znaleźć w Protokole z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Protokół nr 6).
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska ma na celu wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Rodzaje zadań inwestycyjnych zostały podzielone na trzy grupy:
– obiekty szkolne,
– modernizacja obiektów służących klubom sportowym,
– pozostałe ogólnodostępne obiekty.

Źródło: Ministerstwo Sportu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}