GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

Recyklomat w twojej gminie

RECYKLING ODPADÓW
Konkurs jest przeznaczony dla gmin mających nie więcej niż 50.000 mieszkańców.
Nagrodami w konkursie są recyklomaty (urządzenia do automatycznej segregacji i gromadzenia opakowań po napojach).
Zadanie konkursowe polega na:
1. Sporządzeniu opisu działań podejmowanych przez gminę w celu ochrony środowiska i zaprezentowaniu jednego lub kilku działań tego typu w formie pojedynczej grafiki zdjęcia lub materiału wideo.
2. Przedstawieniu informacji o benefitach które oferować będzie osobom korzystającym z recyklomatu.
Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Gminy mające nie więcej niż 50 000 mieszkańców.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Partnerem konkursu jest Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.
Fundatorem nagród jest Fundacja Nasza Ziemia. Środki na nagrody pochodzą z grantu „Zero Waste City” pozyskanego przez Fundację Nasza Ziemia z funduszu grantowego The Coca Cola Foundation.
Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju.
Zadanie konkursowe polega na:
– sporządzeniu opisu jakie działania podejmuje Uczestnik Konkursu w celu ochrony środowiska o objętości tekstu nie przekraczającej 2.000 znaków (bez spacji) i zaprezentowaniu jednego lub kilku działań w formie pojedynczej grafiki lub pojedynczego zdjęcia w formacie JPG lub PNG o rozdzielczości co najmniej 300 dpi i wielkości pliku nie przekraczającym 2 MB lub w postaci materiału wideo o długości nie przekraczającej 3 minut, udostępnionego linkiem do treści umieszczonej na portalu youtube.pl lub vimeo.pl;
– przedstawieniu informacji o benefitach które oferować będzie osobom korzystającym z recyklomatu.
Nagrody: recyklomaty (urządzenia do automatycznej segregacji i gromadzenia opakowań po napojach), każdy o wartości 94.493,75 zł netto wraz z dostawą na wskazane miejsce na terenie nagrodzonej gminy i instalacją oraz oklejeniem każdego z recyklomatów.
W ramach nagrody zostanie przeprowadzone również szkolenie z obsługi recyklomatu oraz zostanie udzielona licencja na korzystanie z oprogramowania “Platforma ETS” przeznaczonego do zarządzania flotą urządzeń oraz umożliwiającego oferowanie użytkownikom benefitów możliwych do uzyskania w zamian za dbanie o środowisko poprzez korzystanie z recyklomatów.
Termin składania wniosków:
16 września 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://swiatbezodpadow.pl/konkurs-recyklomaty
Kontakt:  
konkursy@onet.pl

Ważne RECYKLING ODPADÓW
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}