BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay
130.000.000 zł.
WSPÓŁPRACA FIRM Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI
W ramach naboru przewidziano granty na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.Wnioski o dotacje mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 130.000.000 zł, w tym:
– woj. mazowieckie = 30.000.000 zł,
– pozostałe województwa = 100.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 340.000 zł, do 85%.
Wkład własny: min. 15%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca).
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR).
Cel: sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.
Całkowity koszt projektu (koszty kwalifikowalne) = min. 60.000 zł – maks. 400.000 zł.
Termin składania wniosków:
30 września 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy
Kontakt:  
T: 22 574 07 07 oraz 801 332 202
info@parp.gov.pl

Ważne WSPÓŁPRACA FIRM Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI
Wysokość wsparcia maks. 340.000 zł, do 85%.
Budżet programu 130.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}