DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

Agrotech

100.000.000 zł.
ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII W SEKTORZE ROLNYM
W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze rolnym.
Wnioski o granty mogą składać:
1. Przedsiębiorstwa.
2. Konsorcja przedsiębiorstw.
3. Konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 100.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Wkład własny: min. 20%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Przedsiębiorstwa.
2. Konsorcja przedsiębiorstw.
3. Konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
W ramach konkursu wyróżniono 6 obszarów tematycznych, w które mają wpisywać się finansowane projekty:
1. Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie.
2. Mechanizacja w rolnictwie.
3. Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie.
4. Rolnictwo precyzyjne (smart fields).
5. Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza.
6. Bioenergia i biomateriały.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Minimalna wartość projektu (koszty kwalifikowalne):
– MŚP = 1.000.000 zł,
– duże firmy oraz konsorcja = 2.000.000 zł.
Maksymalna wartość projektu (koszty kwalifikowalne): 50.000.000 euro.
Termin składania wniosków:
10 września – 6 listopada 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-7-1-1-1-2020
Kontakt:  
– w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl
– w pozostałych sprawach – konkurs111-BTR@ncbr.gov.pl oraz T: 512 260 334, 515 061 515, 518 338 512

Ważne ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII W SEKTORZE ROLNYM
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Budżet programu 100.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}