POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Inicjator PoMocy

60.000 zł.
WSPARCIE OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEZ NAZIZM
Celem konkursu jest wsparcie nowatorskich pomysłów na poprawienie jakości życia, wsparcie i wzmocnienie osób pokrzywdzonych przez nazizm, w szczególności osób o ograniczonej sprawności ruchowej i niewychodzących z domu.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 60.000 zł.
Wysokość wsparcia: 20.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne, instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Nowatorskie pomysły na poprawienie jakości życia, wsparcie i wzmocnienie osób pokrzywdzonych przez nazizm, w szczególności osób o ograniczonej sprawności ruchowej i niewychodzących z domu.
Zgłaszane projekty muszą mieć na celu:
– przeciwdziałanie osamotnieniu osób pokrzywdzonych przez nazizm,
– budowanie wokół nich lokalnych sieci wsparcia,
– zwiększenie dostępu do informacji o oferowanych im formach wsparcia,
– wsparcie wytchnieniowe dla opiekunów osób pokrzywdzonych przez nazizm,
– dotarcie do osób, które do tej pory nie otrzymały wsparcia,
– usprawnienie funkcjonowania lub poprawienie jakości działań instytucji obejmujących opieką ww. osób.
Opis:  
Realizatorem konkursu jest Fundacja Stocznia.
Konkurs „Inicjator PoMocy – wesprzyj osoby pokrzywdzone przez nazizm” jest częścią projektu „PoMoc. Działając razem, możemy więcej” realizowanego przez Fundację Stocznia na zlecenie Fundacji EVZ (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość).
Dla zwycięzców konkursu przewidziano 3 nagrody pieniężne w wysokości 20.000 złotych.
Termin składania wniosków:
30 września 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.inicjatorpomocy.pl
Kontakt:  
Maria Lewandowska-Woźniak
Koordynatorka Konkursu „Inicjator PoMocy”
Fundacja Stocznia
pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa
kontakt@inicjatorpomocy.pl
T: +48 (22) 378 39 73

Ważne WSPARCIE OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEZ NAZIZM
Wysokość wsparcia 20.000 zł, 100%.
Budżet programu 60.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}