EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, ZDROWIE

WzMOCnij swoje otoczenie

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW LOKALNYCH
Granty można przeznaczyć na projekty dotyczące pięciu kategorii tematycznych:
1. Zdrowie i opieka medyczna – w szczególności działania na rzecz walki z koronawirusem.
2. Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej.
3. Oświata.
4. Środowisko.
5. Inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 20.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Gminy.
2. Jednostki organizacyjne gmin, jak np. szkoły, miejskie ośrodki kultury, miejskie ośrodki pomocy społecznej i inne.
3. Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Uprawnionymi wnioskodawcami są podmioty z ponad 70 gmin z ośmiu województw:
– dolnośląskiego,
– lubuskiego,
– małopolskiego,
– mazowieckiego,
– opolskiego,
– pomorskiego,
– wielkopolskiego,
– zachodniopomorskiego.
Wykaz gmin znajduje się w regulaminie programu, dostępnym na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące pięciu kategorii tematycznych:
1. Zdrowie i opieka medyczna – w szczególności działania na rzecz walki z koronawirusem.
2. Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej.
3. Oświata.
4. Środowisko.
5. Inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.
Opis:  
Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Cel: wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
W przypadku projektów, które stanowią element większego projektu lub zadania publicznego – współfinansowanego ze środków własnych – całkowity budżet projektu nie może przekraczać kwoty 100.000 zł netto.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły do 30 listopada 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://wzmocnijotoczenie.pl
Kontakt:  
https://wzmocnijotoczenie.pl/kontakt

Ważne DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW LOKALNYCH
Wysokość wsparcia maks. 20.000 zł, 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}