AKTUALNE TEMATY

„Posiłek w szkole i w domu” wspiera dzieci w powrocie do szkoły

Ciepły posiłek w szkole dla uczniów. Do tego finansowe wsparcie na wyposażenie czy remont szkolnej stołówki. To główne założenia programu „Posiłek w szkole i w domu”, na który rząd przeznacza rocznie ponad pół miliarda złotych. Z pomocy skorzystać mogą też osoby starsze.
Posiłek w szkole i w domu
Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni program rządowy zaplanowany na lata 2019-2023. To m.in. wparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
To program wsparcia adresowany do samorządów, które odpowiadają za przygotowanie posiłków dla uczniów. Ze środków przekazywanych gminom w ramach programu dofinansowane są posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, zwłaszcza osobom starszym, chorym czy z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
1. Moduł dla dzieci i młodzieży.
2. Moduł dla osób dorosłych.
3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
W ramach modułu 1 i 2 gminy mogą udzielać pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, a także świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Celem modułu 3 jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
550 mln zł rocznie
Każdego roku na program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułów dot. dzieci i młodzieży oraz dorosłych zagwarantowane jest 510 mln zł. 40 mln zł rocznie to kwota przeznacza na modułu 3, dot. organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. W sumie to 2,75 mld zł na cały program.
Program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}