EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, GOSPODARKA ODPADAMI, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, TRANSPORT, WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

6.000.000.000 zł.
INWESTYCJE LOKALNE
Fundusz przewiduje dofinansowanie działań inwestycyjnych realizowanych przez gminy oraz powiaty. Środki Funduszu mogą zostać wykorzystane jako wkład własny do projektów inwestycyjnych z udziałem innych środków publicznych, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 6.000.000.000 zł, w tym:
– gminy: 5.000.000.000 zł,
– powiaty: 1.000.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 500.000 zł – 93.000.000 zł.
Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych oraz zamożności gmin i powiatów.
Czas trwania projektu: do 31.12.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Gminy.
2. Powiaty.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inwestycje, m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.
Wartość kosztorysowa inwestycji nie może być niższa niż 400.000 zł.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju.
Środki Funduszu mogą zostać wykorzystane jako wkład własny do projektów inwestycyjnych z udziałem innych środków publicznych, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Wnioski należy składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą do premiera za pośrednictwem wojewody.
Środki muszą być przeznaczone na wydatki majątkowe i nie mogą być przeznaczone na refundacje poniesionych wydatków.
Termin składania wniosków:
30 września 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rozwoj/inwestycjesamorzadowe
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – pytania i odpowiedzi
Kontakt:  
Infolinia: 732 122 500 , 22 484 84 84 (poniedziałek – piątek, w godz. 8.00-16.00).

Ważne INWESTYCJE LOKALNE
Wysokość wsparcia kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych oraz zamożności gmin i powiatów.
Budżet programu 6.000.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}