INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA

Rozbudowa zbiorów muzealnych

3.500.000 zł.
DOTACJE DLA MUZEÓW
W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie zakupu pojedynczych obiektów muzealnych, jak również spójnych kolekcji, w tym dzieł sztuki ludowej oraz zabytków techniki. Wnioski o dotacje mogą składać instytucje kultury wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, z wyłączeniem muzeów prowadzonych i współprowadzonych przez MKiDN.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 3.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: 20 000 – 350 000 zł, do 80%.
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje kultury wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, z wyłączeniem muzeów prowadzonych i współprowadzonych przez MKiDN.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup pojedynczych obiektów muzealnych, jak również spójnych kolekcji, w tym dzieł sztuki ludowej oraz zabytków techniki.
Wsparcie nie obejmuje sztuki współczesnej, której nabywanie jest możliwe w ramach programu Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Cel: wsparcie muzeów w wypełnianiu ich podstawowego zadania, jakim jest gromadzenie zbiorów.
Dzieła zaplanowane do zakupu powinny w sposób jednoznaczny wpisywać się w politykę gromadzenia zbiorów oraz strategię muzeum, realizowane przez wnioskującą instytucję.
W ramach jednego naboru jedno muzeum może złożyć jeden wniosek.
Termin składania wniosków:
30 września 2020
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Monika Czartoryjska
Kierownik
T: (+48) 22 25 69 629
mczartoryjska@nimoz.pl
Koryna Dylewska
Zastępca Kierownika
T: (+48) 22 25 69 632
kdylewska@nimoz.pl
Ewa Walicka
Główny specjalista
ds. programów wsparcia finansowego
T: (+48) 22 25 69 628
ewalicka@nimoz.pl
Konrad Jaśczak
Specjalista
ds. programów wsparcia finansowego
T: (+48) 22 25 69 631
kjasczak@nimoz.pl

Ważne DOTACJE DLA MUZEÓW
Wysokość wsparcia 20 000 – 350 000 zł, do 80%.
Budżet programu 3.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}