AKTUALNE TEMATY

Dodatkowe ponad 50 mln zł na wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Obraz Tumisu z Pixabay
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji (CIE) realizują projekt grantowy „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia oferowanego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek wspierających.
Finansowanie skierowane jest do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych. Natomiast za pośrednictwem tych placówek wsparcie otrzymają nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach.
Środki zostaną rozdysponowane w ramach konkursów grantowych organizowanych w od listopada 2020 r. do lipca 2021 r., w procedurze konkursu otwartego, aż do wyczerpania środków na poszczególne kategorie.
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 45.909.067,76 zł z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu:
Joanna Kulesza, e-mail: joanna.kulesza@ore.edu.pl , tel. 22 570 83 16.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}