AKTUALNE TEMATY

Wyjątkowa popularność projektów partnerskich w naborach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Wszystkie nabory prowadzone ramach Programu „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu” umożliwiają realizację projektów z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Takie partnerstwo to szansa na wymianę doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy. Projekty partnerskie są również dodatkowo punktowane podczas oceny projektu w każdym naborze w Programie.
W chwili obecnej aż 37% wniosków złożonych w naborach stanowią projekty zaplanowane do realizacji w partnerstwie z instytucją z Państw-Darczyńców (Islandia, Norwegia, Liechtenstein).
Szczególnie duże zainteresowanie współpracą wykazali wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie przedsięwzięć z obszaru Klimat: w naborze dotyczącym realizacji inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach (57% projektów złożonych w partnerstwie) oraz konkursie dotyczącym poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (44% projektów partnerskich).
Wysoka liczba projektów zaplanowanych we współpracy z instytucją z Państw-Darczyńców dotyczy także naborów środowiskowych  –  w ramach wdrażania planów zarządzania ekosystemami zainteresowanie takimi projektami znalazło się w 42% wniosków a w naborze dotyczącym zwiększenia ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi aż 25%.
Wnioskodawcy Funduszu Małych Grantów są również zainteresowani współpracą z podmiotami zagranicznymi – 27% projektów zakłada udział organizacji partnerskiej w projektach.
Zgodnie z założeniami III edycji Funduszy norweskich partnerstwa stwarzają niepowtarzalną możliwość nawiązania współpracy z profesjonalnymi organizacjami pochodzącymi z państw Darczyńców.
Daje to szansę na zdobycie lub poszerzenie międzynarodowego doświadczenia i kompetencji kulturowych, a także poszerzenia umiejętności w zakresie prezencji i komunikacji w międzynarodowym środowisku.
Dla niektórych podmiotów współpraca w ramach projektu może być krokiem w kierunku szerszego międzynarodowego zaangażowania w europejskie projekty. Partnerstwo w ramach Funduszy to także dostęp do wiedzy i szansa na zdobycie doświadczenia w danej dziedzinie.
Spotykając siostrzane podmioty zagraniczne, omawiając wspólne wyzwania i dzieląc się najlepszymi praktykami mają okazję poznać innowacyjne podejścia i nowe metodologie, mają także szansę zbudować międzynarodową sieć kontaktów. Projekty realizowane we współpracy z instytucją z Państw-Darczyńców są promowane w III edycji funduszy Norweskich.

Źródło: Ministerstwo Klimatu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}