AKTUALNE TEMATY

Ponad 2,3 mln zł dla partnerów społecznych na realizację projektów łagodzących skutki epidemii koronawirusa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy ponad 2,3 mln zł na projekty w obszarze dialogu społecznego dotyczących niwelowania skutków epidemii COVID – 19. Do dofinansowania wybrano w sumie sześć projektów.
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Pieniądze trafią do związków zawodowych (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych) oraz organizacji reprezentujących interesy pracodawców (Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club).
Dzięki projektom możliwe będzie m.in.  dokonanie analizy i przeglądu sytuacji na rynku pracy, jak również rozwiązań legislacyjnych, ekonomicznych i społecznych związanych z zastosowaniem pracy zdalnej mających na celu łagodzenie skutków epidemii.
Zaplanowane działania pozwolą też na wdrożenie rozwiązań zapewniających efektywny dialog społeczny oraz mediacje między pracodawcami a pracownikami w szczególnych sytuacjach.
Projekty zostały wybrane w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 2.20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Szczegóły są dostępne na stronie internetowej: efs.mrpips.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}