AKTUALNE TEMATY

Dodatkowy konkurs w programie „Pokonać bezdomność”

Trwa dodatkowy nabór ofert w konkursie „Pokonać Bezdomność. Program Pomocy Osobom Bezdomnym.” Wnioski można składać do 14 października 2020 r. Organizatorem naboru jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością przeznaczona została kwota 5 milionów złotych. Dofinansowane mogą dostać projekty zapobiegające bezdomności poprzez działania profilaktyczne oraz działania aktywizujące skierowane do osób bezdomnych.
Mowa m.in. o inicjatywach zapewniających dostęp do usług społecznych, pracy socjalnej, aktywizacji, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej, a także pomoc w działaniach punktów pomocy doraźnej takich jak noclegownie czy jadłodajnie.
Projekty mogą zostać dofinansowane kwotą od 50 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych w przypadku działań profilaktycznych i aż do 150 tys. złotych w projektach działań aktywizujących. Ubiegający się o dotację muszą dysponować 10 proc. wkładem własnym.
 – Z powodu pandemii zachodzi potrzeba zapewnienia dodatkowego wsparcia osobom bezdomnym. Ogłoszenie dodatkowego konkursu ofert i dodatkowe działania, zwłaszcza przed zimą, mają wesprzeć osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Wnioski można składać do 14 października 2020 r.
Wyniki konkursu poznamy do 6 listopada br. W ramach przyznanej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu poniesione w okresie od 9 listopada do końca bieżącego roku.
Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert 2020

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}