1,1 C
Warszawa
wtorek, 29 listopada, 2022

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Program oferuje dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
Zadanie 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne (Priorytet 1);
Zadanie 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Priorytet 2);
Zadanie 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej (Priorytet 3);
Zadanie 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Priorytet 4).
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
41.184.000 zł, w tym:
– 2023: 13.728.000 zł,
– 2024: 13.728.000 zł,
– 2025: 13.728.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%.
Maksymalna wartość dotacji:
– Priorytety 1-3 = 1.000.000 zł,
– Priorytet 4 = 100.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
01.01.2023 – 31.12.2025.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną).
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła gospodyń wiejskich.
Wnioskodawcy nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
W celu współpracy przy realizacji działań możliwe jest tworzenie grup partnerskich.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Priorytet 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne (Zadanie 1).
Priorytet 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Zadanie 2).
Priorytet 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej (Zadanie 3).
Priorytet 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Zadanie 4).
Opis:
Organizatorem naboru wniosków jest Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Cel: rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych, które:
– umożliwiają rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
– wpływają na rozwój społeczności lokalnych,
– są oddane zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.
Dofinansowanie można otrzymać jedynie na działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego. Środki PWRUL nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.
Termin składania wniosków: 
21 listopada – 19 grudnia 2022
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt
T: 601-901-327, pn.-pt., godz. 10:00-15:00
email:

Temat: DOTACJE NA DZIAŁAŁNOŚĆ UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH
Wysokość wsparcia: 100%. Maksymalna wartość dotacji: - Priorytety 1-3 = 1.000.000 zł, - Priorytet 4 = 100.000 zł.
Budżet programu: 41.184.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najnowsze