AKTUALNE TEMATY

Lekcja:Enter zaprasza do aplikowania o granty na szkolenia dla nauczycieli

Źródło: Fundacja Orange, fundacja.orange.pl, lekcjaenter.pl.
Trwa kolejny konkurs grantowy w ramach projektu Lekcja:Enter. O granty mogą ubiegać się ośrodki doskonalenia nauczycieli, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz uczelnie wyższe. W ramach mini-projektów zrealizują cykl szkoleń dla nauczycieli w swoim regionie, dzięki którym nauczyciele poznają korzyści  płynące z włączania nowych technologii i e-zasobów do zajęć szkolnych.
Lekcja:Enter to największy program edukacji cyfrowej dla szkół. Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z włączania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji, według gotowych scenariuszy zajęć. Ze szkoleń realizowanych w ramach programu skorzysta aż 75.000 nauczycieli w całym kraju.
Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego  prowadzony jest na terenie 12 województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.
Wnioskodawcy mogą również pochodzić z innych województw, ale ich projekt szkoleniowy musi być realizowany w jednym z 12 regionów wymienionych powyżej.
O wsparcie finansowe w projekcie “Lekcja:Enter” mogą ubiegać się:
– placówki doskonalenia nauczycieli,
– organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
– jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
– szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.
Minimalna kwota grantu to 150.000 zł, a maksymalna – 450.000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany.
Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych.
Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 18 miesięcy.
Realizacja projektów grantowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.
Szkolenia dla pierwszych grup nauczycieli powinny rozpocząć się w II semestrze roku szkolnego 2020/2021.
Placówki, którym zostaną przyznane granty, otrzymają także wsparcie merytoryczne – eksperci programu Lekcja:Enter przygotują trenerów w placówce doskonalenia nauczycieli do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 listopada 2020 r. do godz. 12:00 .
Więcej informacji na: https://lekcjaenter.pl/strona/7/o-konkursie-grantowym

Źródło: Fundacja Orange, fundacja.orange.pl, lekcjaenter.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}