AKTUALNOŚCI

Instalacje do produkcji paliwa z biomasy (pellet) – przedłużenie naboru wniosków

Obraz Michal Křenovský z Pixabay
Trwa nabór wniosków o dotacje na „Budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Wnioski o dofinansowanie projektów związanych z uruchomieniem produkcji pelletu przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także spółki komunalne z całego kraju.
Priorytetowo zostaną potraktowane projekty pilotażowe i innowacyjne, wdrażane na terenie gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa energetycznego oraz dysponujących wysokim lokalnym potencjałem surowca energetycznego w postaci biomasy rolnej i leśnej, umożliwiającym stałe zaopatrzenie w paliwo.
Zakres projektów powinien uwzględniać także działania edukacyjno-szkoleniowe dotyczące ochrony powietrza i klimatu.
Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na uruchomieniu produkcji pelletu obejmujące m.in.:
– zakup instalacji do produkcji paliwa w postaci pelletu, wytworzonego z lokalnej biomasy rolnej i leśnej,
– zakup urządzeń niezbędnych do wstępnej obróbki/  przygotowania biomasy rolnej i leśnej do produkcji pelletu.
Minimalna kwota dofinansowania projektów wynosi ok. 893 tys. zł, a maksymalna ponad 4,4 mln zł.
Poziom dofinansowania projektu wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych, wypłacone może być w formie zaliczki, refundacji i płatności końcowej.
Dwa etapy naboru
Nabór przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie wnioskodawca wypełnia koncepcję projektową.
Sposób złożenia wniosku
Koncepcje projektowe (w ramach I etapu) oraz wnioski o dofinansowanie (II etap postępowania) sporządza się wyłącznie przy użyciu  Generatora  Wniosków o  Dofinansowanie dostępnego na stronach internetowych NFOŚiGW.
Termin zakończenia przyjmowania koncepcji projektowych upływa 31 marca 2021 r. o godz. 15:00.
Dodatkowo punktowane są projekty realizowane we współpracy z partnerem/ami z Państw-Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Lista potencjalnych partnerów, tj. instytucji, które zgłosiły do Operatora Programu chęć podjęcia współpracy z Wnioskodawcami w ramach Programu dostępna jest na stronie MKiŚ w zakładce Potential Partners.
Podstawowe zasady dotyczące partnerstw opisano w dokumentacji naborowej, a dodatkowe informacje można znaleźć na podstronie Informacje dla Wnioskodawców (strona MKiŚ) oraz w Przewodniku po partnerstwie (strona KPK).
Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z dokumentacją naboru jest dostępne tutaj.
Informacja o przedłużeniu naboru wniosków znajduje się tutaj.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}