AKTUALNE TEMATY

Fundusze Europejskie wspierają dostępność uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiej edycji konkursu „Uczelnia dostępna”. Ponad 144 miliony złotych na dostosowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami trafi do 33 uczelni w całym kraju.
To już druga odsłona konkursu, którego celem jest likwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. W pierwszej edycji, rozstrzygniętej w lutym tego roku, dofinansowanie o łącznej wartości ponad 300 milionów złotych przyznano 85 projektom.
Zgłoszone w obu edycjach propozycje aktywności musiały obejmować zarówno działania prowadzące do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działania z zakresu dostępności architektonicznej.
Fundusze Europejskie dla dostępności
Rozstrzygnięty właśnie konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich, z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. To kolejne działanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus”, który jest pierwszym i kompleksowym ujęciem tematyki dostępności w Polsce.
Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych na uczelniach oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.
Druga edycja konkursu, podobnie jak pierwsza, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczelni, które chcą zmieniać swoją przestrzeń i sposób funkcjonowania tak, aby mogły być bardziej dostępne dla studentów z niepełnosprawnościami. To dowód na to, że rządowy Program „Dostępność Plus” finansowany z funduszy unijnych realizuje swoje zadanie. Konkurs jest ofertą skrojoną na miarę potrzeb uczelni i studentów. Umożliwia wprowadzenie konkretnych i bardzo potrzebnych zmian spełniających potrzeby wszystkich studentów – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
Jeden cel, wiele działań
W drugiej edycji konkursu zgłoszono 87 wniosków. O dofinansowanie w wysokości nawet do 15 milionów złotych mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby kształconych w nich studentów. W konkursie nie mogły natomiast brać udziału ośrodki akademickie, którym przyznano dofinansowanie w pierwszej edycji.
Wśród 33 nagrodzonych wniosków znalazły się projekty z uczelni akademickich, w tym także artystycznych, oraz nieakademickich, czyli zawodowych. Najwyżej ocenione zostały aplikacje zgłoszone przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej, Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Szczeciński, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie.
Więcej informacji o wynikach konkursu można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}