AKTUALNE TEMATY

Fundacja ING Dzieciom ogłosiła wyniki konkursu na zimowiska

Obraz Pezibear z Pixabay
Fundacja ING Dzieciom ogłosiła wyniki tegorocznego konkursu na zimowiska dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
W ramach konkursu zostały przyznane nagrody w postaci 12-dniowych zimowisk przeznaczonych dla pięćdziesięcioosobowych grup dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą.
Poniżej przedstawiamy listę laureatów konkursu:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie.
„Zdobywamy szczyty – górskie i nasze własne osobiste” – turnus z elementami socjoterapii i arteterapii, treningu zachowań prospołecznych i treningu zastępowania agresji. W trakcie turnusu uczestnicy zdobędą nową wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na lepsze współdziałanie w zespole i radzenie sobie w sytuacjach stresowych oraz z trudnymi emocjami.
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”, Częstochowa.
„Mamy tę moc!” – turnus da dzieciom z rodzin ubogich i rodzinnej pieczy zastępczej równe szanse dostępu do różnych form spędzania czasu wolnego, a zwłaszcza turystyki. Dzieci poszerzą swoja wiedzę o Wiśle i regionie. Rodziny zastępcze wzmocnią swoje umiejętności z zakresu kompetencji rodzicielskich na warsztatach dla rodziców.
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych “Parkowa”, Kraków.
„Wisłą do morza! Wypływamy na szerokie wody!” – Turnus ma na celu poprawę umiejętności funkcjonowania dzieci w środowisku innym niż placówka opiekuńczo-wychowawcza. Uczestnicy turnusu, którzy cierpią na zaburzeniami zachowania i emocji, wezmą udział m.in. w zajęciach pedagogicznych, psychologicznych, integracji sensorycznej, arteterapii i terapii zajęciowej.

Źródło: Fundacja ING Dzieciom, ingdzieciom.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}