AKTUALNE TEMATY

Program MKiDN – Rozwój Sektorów Kreatywnych

Obraz Joshua Woroniecki z Pixabay
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w ramach sektora kreatywnego lub reprezentujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą, organizację pozarządową albo samorządową instytucję kultury, mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację w wysokości do 300.000 zł w ramach organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych”.
Dotację można przeznaczyć na realizację takich projektów jak:
1. Działania edukacyjne dla przedstawicieli branży kreatywnej (m.in. organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, targów).
2. Projekty badawcze (na przykład analizy gospodarcze sektora kreatywnego w Polsce i poza jej granicami).
3. Wspieranie promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych (udział w targach i misjach promocyjno-handlowych, organizacja spotkań branżowych promujących polskie branże kreatywne za granicą lub mających na celu pozyskiwanie kontaktów zagranicznych oraz inne narzędzia zagranicznej promocji polskich branż kreatywnych).
4. Prototypowanie i rozwój produktu (tworzenie i rozwijanie innowacyjnych prototypów ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo, designu i nowych mediów).
5. Produkcja wideoklipów muzycznych promujących polską muzykę za granicą.
Programem objęte są wszystkie branże kreatywne, jednak priorytetowo traktowane są działania związane z sektorami wzornictwa, muzyki, gier wideo i nowych mediów oraz projekty interdyscyplinarne.
Program ma za zadanie pobudzać innowacyjność poprzez wsparcie synergicznych działań łączących potencjał i zasoby wielu dziedzin – sztuki, kultury, technologii, nauki i biznesu.
Strategicznym celem programu jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów mających na celu rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na terenie UE i poza nią.
Nabór wniosków został przedłużony do 3 grudnia br.
Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorow-kreatywnych3

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}