AKTUALNE TEMATY

Innowacyjność podstawą współczesnego rolnictwa

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.
100 milionów złotych trafi do polskich firm pracujących nad nowymi technologiami w sektorze rolnym. Zakończył się nabór wniosków w konkursie Szybka Ścieżka „Agrotech”. O wsparcie unijne ubiegały się przedsiębiorstwa, zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i duże firmy oraz konsorcja.
Polska wieś staje się coraz bardziej innowacyjna. Pieniądze krajowe oraz Fundusze Europejskie wspierają innowacje we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w sektorze rolno-spożywczym. Dzięki temu Polska może umacniać swoją wysoką pozycję w produkcji zdrowej i cenionej na świecie żywności oraz eksportować wysokie technologie służące do jej wytwarzania – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
W konkursie finansowanie unijne mogą otrzymać projekty z wielu obszarów tematycznych w sektorze rolnym. Są to między innymi: automatyzacja, robotyzacja i mechanizacja oraz aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe.
Dofinansowane będą również projekty związane z digitalizacją produkcji, przetwórstwem rolno-spożywczym, innowacyjną żywność czy biotechnologią oraz bioenergią.
Budżet konkursu to 100 milionów złotych, które pochodzą z Programu Inteligentny Rozwój. Pieniądze te można przeznaczyć  na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych.
Projekty wybrane do dofinansowania poznamy na początku przyszłego roku.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}