AKTUALNE TEMATY

Projekty dofinansowane z funduszy norweskich w ramach Programu Kultura

Ponad 240 mln zł zostanie przekazanych na realizację 20 projektów, które otrzymały dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa w ramach Programu Kultura – Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym.
Wśród wybranych projektów jest m.in. budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, a także konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce.
Łącznie złożono 224 wnioski (131 -do Poddziałania 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz 93 do Poddziałania 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego).
Sumaryczna wartość projektów wyniosła ponad 2,88 mld PLN, zaś wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczyła 1,89 mld PLN i ponad siedmiokrotnie przewyższyła dostępną w ramach naboru alokację.
Wnioski były bardzo dobrze przygotowane, w znacznej części przewidywały współpracę z partnerami z Państw-Darczyńców, w ich ramach przewidziano ciekawą i zróżnicowaną ofertę kulturalno-edukacyjną i szkoleniową.
Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się aż 189 projektów (110 w ramach Poddziałania 1.1. i 79 w ramach Poddziałania 1.2.), które zostały najpierw ocenione przez Komitet Ekspertów, a następnie rozpatrzone przez Komitet Selekcyjny, który przygotował rekomendacje.
Lista dofinansowanych projektów w ramach I naboru wniosków do Działania 1 Programu „Kultura”:
Poddziałanie 1.1.
Poddziałanie 1.2.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}