INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, TRANSPORT

Zielony transport publiczny (Faza I)

Obraz Esa Niemelä z Pixabay
1.300.000.000 zł.
OBNIŻENIE WYKORZYSTANIA PALIW EMISYJNYCH W TRANSPORCIE
Program przewiduje dotacje oraz pożyczki przeznaczone na:
1. Nabycie oraz leasing pojazdów (autobusów elektrycznych, autobusów wodorowych, trolejbusów).
2. Modernizację i/lub budowę infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z  niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.300.000.000 zł, w tym:
– dotacje: 1.100.000.000 zł;
– pożyczki: 200.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – dotacja: 50-90%;
– pożyczka: do 100%, nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych a wartością udzielonej dotacji.
Wkład własny: – dotacja: 10-50%;
– pożyczka: od 0%,
Czas trwania projektu: 1.10.2020 – 31.12.2025.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Operatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
2. Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym:
1. Dotyczące pojazdów polegające na:
– nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów;
– nabyciu/leasingu nowych trolejbusów tj. autobusów przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonych w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów;
– nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów.
2. Dotyczące modernizacji i/lub budowy infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z  niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej.
Infrastruktura może być wykorzystywana wyłącznie do obsługi transportu publicznego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie .
Termin składania wniosków:
od 4 stycznia do 15 grudnia 2021 lub wcześniejszego wyczerpania alokacji
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-transport-publiczny-faza-i/nabor–zielony-transport-publiczny-faza-i/
Kontakt:  
ztp@nfosigw.gov.pl

Ważne OBNIŻENIE WYKORZYSTANIA PALIW EMISYJNYCH W TRANSPORCIE
Wysokość wsparcia - dotacja: 50-90%; - pożyczka: do 100%, nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych a wartością udzielonej dotacji.
Budżet programu 1.300.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}