AKTUALNOŚCI

Trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji konkursu “Innowacyjny samorząd”

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, samorzad.pap.pl.
Trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji konkursu “Innowacyjny samorząd” organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP. Konkurs skierowany jest do wszystkich samorządów, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi w swoich jednostkach. Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 26 lutego 2021 roku.
Celem konkursu jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także chęć inspirowania innych samorządów do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.
Głównym kryterium oceny w konkursie będzie nowatorstwo w skali kraju oraz efektywność zastosowanych rozwiązań.
Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach:
– miasta duże – powyżej 200 tys. mieszkańców,
– gminy miejskie,
– gminy miejsko-wiejskie,
– gminy wiejskie,
– powiaty.
Przykładowe dziedziny, których mogą dotyczyć zgłaszane rozwiązania to:
– cyfryzacja,
– ochrona środowiska – zrównoważony rozwój,
– infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna,
– finanse,
– polityka rozwoju – tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów,
– polityka demograficzna,
– oświata, sport,
– kultura,
– ochrona zdrowia,
– proinnowacyjność – tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności,
– aktywizacja mieszkańców i polityka społeczna.
Laureatów konkursu wyłoni kapituła, w której zasiądą: Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich, Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP, Rudolf Borusiewicz – dyrektor biura Związku Powiatów Polskich, prof. Stanisław Łobejko – Szkoła Główna Handlowa, dr Tomasz Pilewicz – Szkoła Główna Handlowa, Anna Banasik – redaktor prowadząca Serwisu Samorządowego PAP oraz przedstawiciele ministerstw.
Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w kwietniu – podczas uroczystej gali, która planowana jest na 15 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących wówczas zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://innowacyjnysamorzad.pap.pl
Konkursowi towarzyszyć będą debaty z udziałem przedstawicieli samorządów, administracji centralnej i partnerów konkursu.
W pierwszej edycji do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego.
W kategorii miasta powyżej 200 tys. mieszkańców zwyciężyła Gdynia za projekt „Gdyński ogród deszczowy”, a w kategorii gminy miejskie – Ciechanów z pomysłem „T-Master inteligentne pojemniki na odpady”.
Wśród gmin miejsko-wiejskich za najlepszą kapituła uznała Grodzisk Mazowiecki, w którym powstała Innowacyjna Biblioteka XXI wieku, a spośród gmin wiejskich najlepszy okazał się Klembów z projektem „Nowoczesne, przyjazne usługi dla mieszkańców elementem rozwoju gminy Klembów”.
W kategorii powiatów ziemskich nagrodzono powiat toruński za projekt „Eugeniusz wyruszył labiryntem ze szkoły tajemnic do świata 3D. Realizacja partnerskich projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS”.
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Opis programu znajduje się na stronie: https://granty.pl/393987

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, samorzad.pap.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}